Davinsi Labs en team Daklozenhulp Antwerpen

Davinsi Labs steunt Daklozenhulp Antwerpen met schenking van 2000 EUR, dankzij nieuwjaarsactie samen met klanten

Mar 01, 2023
Written by Sophie Crabeels
Team Davinsi Labs bezoekt Daklozenhulp Antwerpen

Davinsi Labs schenkt 2000 EUR aan Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) als gevolg van de jaarlijkse actie voor het goede doel. Het bedrag komt voort uit een speciale actie tijdens de nieuwjaarsperiode, waarbij 1450 EUR werd verzameld via de klanten en door Davinsi Labs werd verhoogd naar 2000 EUR.

Traditioneel worden klanten tijdens de nieuwjaarsperiode bedankt voor hun samenwerking met een relatiegeschenk, maar Davinsi Labs heeft er al een aantal jaar voor gekozen om een andere weg in te slaan en de klanten de keuze te bieden om een goed doel te ondersteunen. De actie voor het goede doel werd met succes ontvangen door de klanten van Davinsi Labs en heeft geleid tot een mooi bedrag dat aan Daklozenhulp Antwerpen kan worden geschonken.

"Davinsi Labs is blij om een bijdrage te kunnen leveren aan Daklozenhulp Antwerpen en hun waardevolle werk om wekelijks voedselpakketten te bedelen aan mensen die het financieel moeilijk hebben," aldus Bram Fabeck, CEO bij Davinsi Labs. "Als bedrijf dat streeft naar een vlot toegankelijke en betrouwbare digitale wereld, willen we onze verantwoordelijkheid nemen om de gemeenschap te ondersteunen en ons steentje bijdragen aan het creëren van een betere wereld."

Over Daklozenhulp Antwerpen (Dakant)

De vzw Daklozenhulp Antwerpen heeft als doel concrete hulp te bieden aan mensen uit Antwerpen en omstreken die om welke reden dan ook op of onder de armoedegrens leven en daardoor soms onvoldoende middelen (over)hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen. De organisatie wil via een wekelijkse voedselbedeling laagdrempelige hulp bieden via kwalitatieve voedselpakketten.
Het geld dat is geschonken door Davinsi Labs zal worden gebruikt voor de wekelijkse voedselbedelingen.
Meer informatie over Daklozenhulp Antwerpen: https://www.daklozenhulpantwerpen.be

 

English version

Davinsi Labs donates 2000 EUR to Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) as a result of its annual campaign for charity with customers. The amount was raised through a special campaign during the New Year period, in which 1450 EUR was collected from customers and increased by Davinsi Labs to 2000 EUR.

Traditionally, customers are thanked for their cooperation during the New Year period with a gift, but for several years now, Davinsi Labs has chosen to take a different approach and offer customers the option to support a good cause. The opportunity to support charity was well received by Davinsi Labs' customers and has resulted in a significant amount that can be donated to Daklozenhulp Antwerpen.

"Davinsi Labs is happy to be able to contribute to Daklozenhulp Antwerpen and their valuable work in distributing food packages to people on a weekly basis," said Bram Fabeck, CEO at Davinsi Labs. 

About Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) 

The non-profit organization Daklozenhulp Antwerpen wants to provide concrete help to people in Antwerp and its surroundings who live in poverty and who sometimes have insufficient means to buy enough food. The organization aims to provide accessible help through quality food packages via a weekly food distribution. The money donated by Davinsi Labs will be used for the weekly food distribution. More information about Daklozenhulp Antwerpen: https://www.daklozenhulpantwerpen.be

Share this news